Едуино националната веб -платформа за образование

По официјалното објавување на националната веб-платформа за образование – Едуино, таа ќе биде администрирана и предводена од страна на Бирото за развој на образованието, како институција која е надлежна за предучилишно, основно и средно образование. Затоа Бирото ќе подготвува, проверува и одобрува програмски содржини за корисниците на платформата. Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, заедно со Бирото ќе се вклучат во промоција на платформата како и во процесот на одобрување нови предлог игри, активности и материјали.

Оди на лентата со алатки